Parkmanagement Verheulsweide

Bestuur

Samenstelling bestuur
Paul Stortelder, Wopereis, voorzitter
Ewald van Hal, Kroese Wevers, penningmeester
Marcel Engelen, Evolon, secretaris
Luc Holtslag, KIM Apparatenbouw, bestuurslid
Nienke Beun, JPR Advocaten, bestuurslid
Gerry Berndsen, Aktief Groep, bestuurslid
Patrice Splithof, Zone.College, bestuurslid


 

Taakverdeling
Beheer openbaar groen: Marcel Engelen
Gladheidbestrijding: Ewald van Hal
KVO-B: Nienke Beun
AED: Marcel Engelen
Doetinchem onderneemt Duurzaam:
Paul Stortelder - Marcel Engelen - Luc Holtslag