Parkmanagement Verheulsweide

Verheulsweide, werklandschap van de toekomst

Het stimuleringsfonds


Het zal je niet zijn ontgaan: het klimaat in Nederland verandert. Het KNMI verwacht hogere temperaturen, nattere winters, hevigere regenbuien en kans op droge zomers. Dit verhoogt het risico op wateroverlast, grondwaterproblemen en hittestress in dorpen, steden en in het landelijk gebied maar ook op bedrijvenparken. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en veiligheid. Het is dus belangrijk dat we ons aanpassen aan deze veranderingen.


In het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie hebben rijk, provincies, gemeenten en waterschappen als mijlpaal gesteld dat er in 2050 sprake moet zijn van een klimaatbestendige inrichting van de omgeving. Hierin hebben overheden, maatschappelijke organisaties, inwoners én bedrijven ieder hun eigen verantwoordelijkheid.


Op basis van de klimaatatlas Doetinchem, heeft Parkmanagement Verheulsweide samen met de gemeente Doetinchem en Buha het project 'Verheulsweide, werklandschap van de toekomst' uitgewerkt. Dit plan is op de bijeenkomst van 8 juni 2022, waar ook het 10-jarig jubileum van Parkmanagement Verheulsweide werd gevierd, gepresenteerd.


In het verlengde daarvan is in juli 2022 een stemronde uitgezet onder de deelnemers aan het ondernemersfonds. Daarbij is onder andere positief besloten op het instellen van een stimuleringsfonds ter hoogte van € 150.000,-. De regeling is inmiddels verder uitgewerkt:


- Het fonds wordt ingesteld om het klimaat adaptief inrichten van de private ruimte (bedrijfspanden en de omgeving daarvan) te stimuleren door kennis en/ of een financiële bijdrage.


- Het fonds is beschikbaar voor deelnemers aan het ondernemersfonds (reclamebelastingplichtige ondernemers op het bedrijvenpark).


- De criteria vind je hier.                      


- De aanvraag kan worden ingediend tussen 1 februari – 1 juli 2023.


Ben je van plan om in 2023 aan de slag te gaan met bijvoorbeeld het vergroenen van je parkeerplaats, het aanbrengen van sedum op je bedrijfsdak, het vervangen van zwarte dakbedekking door witte dakbedekking, het plaatsen van insectenhotels of bijenkasten, het inrichten van een voedselbos of een schaduw lunchplek? Of heb je andere ideeën dan ontvangen we graag bericht van je via secretariaat@parkmanagementverheulsweide.nl. Eventuele vragen aan de toetsingscommissie, die uit twee bestuursleden en een onafhankelijke voorzitter bestaat, kun je ook via dit mailadres insturen.

Achterhoek onderneemt duurzaam


Via het project Doetinchem onderneemt Duurzaam wordt de bewustwording van ondernemers op het gebied van duurzaamheid gestimuleerd.


Veel Doetinchemse ondernemers gebruik gemaakt van een van de (kosteloze) energiescans met een jaarlijks energieverbruik tot en met 200.000 kWh. Ook voor grootverbruikers (jaarlijks energieverbruik hoger dan 200.000 kWh) kent het project mogelijkheden. Kijk voor meer informatie en ervaringen van collega ondernemers op www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl.