Parkmanagement Verheulsweide

Gladheidbestrijding

Bereikbaarheid is essentieel voor ondernemers. Bereikbaarheid voor medewerkers en bezoekers maar ook voor leveranciers of vervoerders.
De gemeente Doetinchem stelt jaarlijks een strooiroute vast. Er wordt gewerkt vanuit een prioritering.
Zodra de route definitief is (meestal in oktober), wordt deze op de website van de parkmanagementorganisatie geplaatst.
Sinds de winter 2012-2013 worden de (delen van) wegen die niet door de gemeente Doetinchem worden gestrooid, in opdracht van de parkmanagementorganisatie gestrooid. Ieder voorjaar vindt er een evaluatie tussen de gemeente Doetinchem en de commissie Parkmanagement van IG&D Bedrijvig Doetinchem plaats. Daarbij wordt duidelijk of de werkzaamheden de volgende winter kunnen worden voortgezet.Vanuit de commissie Parkmanagement zijn collectieve afspraken gemaakt ten aanzien van de uitvoering en de kosten. De kosten voor de uitvoering van deze dienst komen volledig voor rekening van het ondernemersfonds Verheulsweide.
De gladheidbestrijding op die (delen van) wegen waar de gemeente Doetinchem geen gladheidbestrijding verzorgt, wordt gelet op de omvang van bedrijventerrein Verheulsweide door twee partijen uitgevoerd: Bloemenkamp Grondverzet en Facility Group


Nederland
In het verlengde van deze dienst, kunnen deelnemers aan het ondernemersfonds de gladheidbestrijding op eigen terrein laten uitvoeren door een van deze partijen. Omdat de beschikbaarheidsvergoeding al vanuit het ondernemersfonds wordt betaald, worden deze kosten niet aan hen in rekening gebracht, waardoor zij van een collectief voordeel gebruik maken.