Parkmanagement Verheulsweide

Gladheidbestrijding

Bereikbaarheid is essentieel voor ondernemers. Bereikbaarheid voor medewerkers en bezoekers maar ook voor leveranciers of vervoerders.


De gemeente Doetinchem stelt jaarlijks een strooiroute vast. Er wordt gewerkt met een prioritering.


Bekijk de Gladheidbestrijdings kaart van gemeente Doetinchem.


Sinds de winter 2012-2013 worden de (delen van) wegen die niet door de gemeente Doetinchem worden gestrooid, in opdracht van parkmanagement gestrooid. Vanuit de commissie Parkmanagement zijn collectieve afspraken gemaakt ten aanzien van de uitvoering en de kosten.  De kosten voor de uitvoering van deze dienst komen volledig voor rekening van het ondernemersfonds Verheulsweide.


In het verlengde van deze dienst, kunnen deelnemers aan het ondernemersfonds de gladheidbestrijding op eigen terrein laten uitvoeren door een van deze partijen. Omdat de beschikbaarheidsvergoeding al vanuit het ondernemersfonds wordt betaald, worden deze kosten niet aan hen in rekening gebracht, waardoor zij van een collectief voordeel gebruik maken.


De gladheidbestrijding in opdracht van Parkmanagement Verheulsweide wordt uitgevoerd door Bloemenkamp Grondverzet uit Doetinchem.