Parkmanagement Verheulsweide

Groenbeheer

Het beheer van het openbare groen is een belangrijk onderdeel van de beeldkwaliteit van een bedrijventerrein.


Tussen de gemeente Doetinchem en Parkmanagement Verheulsweide is een beheerovereenkomst met betrekking tot het openbare groen afgesloten. De looptijd van deze overeenkomst is 5 jaar, de overeenkomst eindigt in 2024.


De uitvoering van het beheer van het openbare groen op Verheulsweide wordt in opdracht van de parkmanagementorganisatie uitgevoerd door De Groenmakers uit Doetinchem.


De kosten voor het beheer van het openbare groen worden betaald uit het budget dat de gemeente Doetinchem daarvoor beschikbaar stelt aan Parkmanagement Verheulsweide en aangevuld met een bedrag van maximaal € 8.000,- per jaar uit het ondernemersfonds Verheulsweide.