Parkmanagement Verheulsweide

KVO-Bedrijventerreinen

KVO-B staat voor Keurmerk Veilig Ondernemen-Bedrijventerreinen.
KVO-B is een structurele samenwerking tussen politie, brandweer, gemeente en ondernemers bedoeld om een bedrijventerrein schoon, heel en veilig te houden. De collectieve beveiliger in de gemeente Doetinchem is eveneens vertegenwoordigd in de werkgroep KVO-B.

De Doetinchemse bedrijventerreinen zijn sinds 2009 KVO-B gecertificeerd. Aanvankelijk was de duur van de certificering twee jaar, sinds 2017 is de duur van de certificering drie jaar. Het huidige certificaat heeft een geldigheid t/m 2019. Na een succesvolle audit op 26 november 2019, is de certificering voor de jaren 2020 t/m 2022 een feit.
Sommige verzekeringsmaatschappijen geven een korting op de premie wanneer een bedrijf is gevestigd op een KVO-B gecertificeerd bedrijventerrein. Het loont de moeite om na te gaan of uw verzekeraar ook een korting verleent. Een kopie van het certificaat vind u onderaan de pagina.

De werkgroep komt driemaal per jaar bijeen. In het najaar volgt een dag- en nachtschouw, waarbij alle bedrijventerreinen worden bezocht en aan de hand van schouwformulieren wordt vastgelegd op welke onderdelen actie van een van de partners nodig is. Het betreft dan bijvoorbeeld niet-brandende straatverlichting, brandgevaar door pallets die tegen een pand zijn opgeslagen, een niet-verzorgd terrein. De constateringen in de schouw worden vastgelegd in een schouwverslag. De actiepunten in het schouwverslag worden gemonitord in de werkgroep. Ondernemers ontvangen met enige regelmaat een nieuwsbrief KVO-B.